نبات شاخه زرد و سفید کارتن ۱۰ کیلوگرمی

39,500 تومان

قیمت خرد: 40،500
قیمت مصرف کننده: ندارد
وزن کارتن: 10 کیلو

موجود در فروشگاه!