برنج فجر گرگان کیسه زرد

69,700 تومان

قیمت خرد: 44،000 تومان

قیمت مصرف کننده: ندارد

وزن کیسه: 10 کیلو

موجود در فروشگاه!