تماس با بازرگانی مهدوی

 

 

تلفن ثابت: 55673816-021

 

         کارشناسان فروش فعال در بنداری مهدوی با مدیریت خانم رجبی:

 

خانم گرگانی

 

 

خانم طاهری

 

 

خانم قربانی

 

 

خانم مرادی

 

 

خانم زیبا مهدوی

 

 

خانم فدایی

 

 

خانم لاری

 

 

خانم قنبری

 

 

خانم موسی پور

 

 

خانم فدایی