سویا 13 کیلویی سبحان

54,900 تومان

قیمت خرد: 53,900

قیمت مصرف کننده: ندارد

وزن کیسه: 12 کیلو

موجود در فروشگاه!