برنج نیم دانه(سرلاشه)

34,900 تومان

قیمت خرد: ۳۶,۵۰۰

کیسه های ۱۰ کیلویی

موجود در فروشگاه!

نظرات مشتریان

ارسال دیدگاه