برنج هندی محسن دانه بلند ۱۲۲۱

Original price was: 56,500 تومان.Current price is: 53,900 تومان.

برنج هندی محسن دانه بلند ۱۲۲۱
کیسه های ۱۰ کیلویی
تناژ 55800
خرد57500

موجود در فروشگاه!