سس هزارجزیره مهرانه

18,800 تومان

قیمت خرد: 19،300

قیمت مصرف کندده: 37،500

تعداد در کارتن: 20 عدد

موجود در فروشگاه!