عصاره گوشت و مرغ الیت

937 تومان

قیمت خرد: 990

قیمت مصرف کننده: ۱,۵۰۰

تعداد در کارتن: 24 بسته 48 تایی

بسته 48تایی

 

موجود در فروشگاه!