زیتون کبابی شنگه ۷۰۰ گرمی

34,500 تومان

قیمت خرد: 52،400

قیمت مصرف کننده: 120،000

تعداد: 12 عددی

موجود در فروشگاه!