زیتون شور طعام

36,000 تومان

قیمت خرد: 36،900

قیمت مصرف کننده: 118،500

تعداد: 12 عددی

با هسته سوپر ویژه

موجود در فروشگاه!