خیارشور برند کی سایز ویژه

34,400 تومان

قیمت خرد: 35،200

قیمت مصرف کننده: 61،000

تعداد: 12 عددی

سایز ویژه

موجود در فروشگاه!