شیرینی حاج بادام

170,000 تومان340,000 تومان

قیمت خرد ( قیمت هر کیلو) :

قیمت مصرف کننده:

تعداد در کارتن: کارتن 5 کیلویی و 10 کیلویی