تخمه کدو گوشتی

99,500 تومان

قیمت خرد: 105،000

قیمت بعد از تخفیف: 90،000

قیمت مصرف کننده: ندارد

وزن کیسه: 45  کیلو

ناموجود