ترشی ورنل

13,300 تومان

قیمت خرد: 13،800

قیمت مصرف کننده بندری: 31،500

قیمت مصرف کننده لیته: 27،000

قیمت مصرف کننده فلفل: 27،500

تعداد در کارتن: 12 عدد

ناموجود