برنج 10 کیلویی جشنواره پارس

458,000 تومان

قیمت خرد: 472،000

کیلویی: 47،200

قیمت مصرف کننده: ندارد

وزن کیسه: 10 کیلو

باسماتی 1121 سفید نیم پز هندی

ناموجود