کنسرو نخودسبز تونینولند

15,000 تومان

قیمت خرد : 16،000

قیمت مصرف کننده: 23,000

تعداد در کارتن: 12 عدد

موجود در فروشگاه!