پودر سیر فله

38,000 تومان

قیمت خرد: 45،000

قیمت مصرف کننده: 35,000

قیمت مصرف کننده: ندارد

وزن کیسه: 10 کیلویی

موجود در فروشگاه!