لوبیا چیتی فله

69,500 تومان

قیمت خرد: 71,000

قیمت مصرف کننده: ندارد

کیسه حدود 35 کیلوگرم

ناموجود