روغن سرخ کردنی درفام ۳ لیتری

136,500 تومان

قیمت خرد: 138،500

قیمت مصرف کننده: 185،800

کارتن 4 عددی

موجود در فروشگاه!