خلال دندان

5,250 تومان

قیمت خرد: 5،500

قیمت مصرف کننده ندارد

تعداد: 60 بسته 12 عددی

قابل فاکتور به صورت بسته 12 عددی

موجود در فروشگاه!