خرما کبکاب بسته بندی

45,000 تومان

قیمت خرد: 46،800

قیمت مصرف کننده ندارد

تعداد: 12 عددی و 20 کیلویی

موجود در فروشگاه!