برنج هندی آریافر دانه بلند ۱۱۲۱

48,500 تومان

قیمت خرد: 48،800

قیمت مصرف کننده ندارد

کیسه 10 کیلویی

موجود در فروشگاه!