برنج سوپر باسماتی پاکستانی مرداد دانه بلند

44,500 تومان

قیمت خرد: 44،800

کیسه 10 کیلویی

قیمت مصرف کننده ندارد

موجود در فروشگاه!